۱۶ کد کاربردی برای functions وردپرس

قصد داریم در قالب چهار مطلب 32 کد کاربردی برای functions.php وردپرس را توضیح دهیم. در این پست هشت مورد از 32 مورد را توضیح داده ایم. امیدواریم مورد استفاده ی عزیزان قرار گیرد. 1- حذف شماره نسخه وردپرس: شما همیشه باید از آخرین نسخه وردپرس استفاده کنید، اما ممکن است بخواهید شماره نسخه وردپرس […]

قطعه کد: توابع پیوست‌ ها

در این قسمت تمامی توابع مربوط به پیوست‌ها در وردپرس را شرح می‌دهیم. پیوست ها در وردپرس عبارت است از: تصاویر، ویدئوها، صداها و … آدرس صفحه‌ی فایل پیوست شده <?php get_attachment_link(id); ?> این تابع آدرس صفحه فایل پیوست شده را بر می گرداند. مقدار id حتما باید عدد صحیح باشد. (آیدی تصویر پیوست شده) […]