۵ ـ آموزش نصب وردپرس در لوکال هاست یا کامپیوتر شخصی ـ localhost