فهرست

لیست تغییرات (changelog)

Darkoobweb
 • نگارش ۲٫۰٫۲ [ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ]
  • بهبود برگه‌های وبلاگ، بایگانی و نتایج جستجو
  • بهبود پانوشت
 • نگارش ۲٫۰٫۱ [ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ]
  • اضافه کردن صفحه ۴۰۴
  • اضافه کردن شماره صفحات به: برگه بایگانی و نتایج جستجو
 • نگارش ۲٫۰٫۰ [ ۲۸ دی ۱۳۹۶ ]
  • راه اندازی وب‌سایت جدید دارکوب وب