نوشته‌ها

فانکشن Generators :

فانکشنی است که یک iterator تولید می کنه و همین طور در generator باید از کلمه کلیدی به نام yield استفاده کنید .
برای ساخت یک generator function از علامت * استفاده می کنیم سپس از yield برای فرستادن چندین values استفاده می کنیم.

چیزی که yield را قابل توجه می کنه اینه که هر دفعه از yield استفاده میشه فانکشن مقدار جدید می سازه ، می تونیم مقادیر مختلفی را با yield برگردونیم چون آبجکت جنیریتور مثل یک کار خونه برای iterator عمل می کنه ، ابجکت iterator با دستور next به yield ها دسترسی پیدا می کنه .
وقتی اولین next اجرا می شه به اولین yield اشاره داریم ، درون حلقه next به yield بعدی اشاره می کنه و به همین ترتیب
من حتی می تونم برای generator پارامتر ورودی تعریف کنیم :

حالا بیاید مثال مبحث قبلی را با استفاده از generator بنویسیم :

می بینید ، به همین راحتی ، حالا تعداد خط کدهای کمتری هم نوشتیم .
اگر بخواهم نتیجه را فیلتر کنم چطور؟ مثلا دوستانی که حرف اول اسم آنها با A شروع می شود؟

Comprehensions :

اگر با python آشنایی داشته باشید با این مفهوم هم آشنا هستید ، بیاد در مثال ببینیم :

کد بالا بسیار آشناست و نتیجه آن ۱,۴,۹ می شود ، حالا comprehension را ببینید:

نتیجه ۱,۴,۹ خواهد بود.
بیاید در مثال دوستان از comprehension استفاده کنیم :

آبجکت ها در ECMA6 :

Number :

به کد و توضیحات دقت کنید :

در کد بالا می بینید که برای تعریف یک عدد اکتال از ۰ وo و برای عدد باینری از ۰ و b استفاده می کنیم .

عدد اینتیجر را باید به این شکل تشخیص دهید :

همان طور که خواهید دید ۱٫۰ اینتیجر است اما ۱٫۵ نیست.
وقتی از isNaN و isFinite استفاده می کنید مراقب باشید ،آنها در هنگام استفاده شدن با Number جواب های متفاوتی به شما نشان می دهند.