نوشته‌ها

آشنایی با استاندارد JavaScript ECMA6

آشنایی با استاندارد JavaScript ECMA6 قسمت چهارم

فانکشن Generators : فانکشنی است که یک iterator تولید می کنه و همین طور در generator باید از کلمه کلیدی به نام yield استفاده کنید . برای ساخت یک generator function از علامت * استفاده می کنیم سپس از yield برای فرستادن چندین values استفاده می کنی…