آموزش جاوا (J2SE) قسمت دوم

آموزش جاوا (J2SE)

برای شروع کد نویسی من از IDEA به نام intellij  استفاده می کنم ، شما می توانید ازeclipse نیز استفاده کنید ، پیش نهاد می کنم برای شروع آموزش جاوا از نت بینز استفاده نکنید.

 

نکاتی در مورد نام گذاری : نام پکیج ها را با حروف کوچک بنویسید.

حرف اول نام کلاس را با حرف بزرگ شروع کنید  و در ادامه ازcamelCase استفاده کنید مانند :

 Hooman , Home ,Mashhad ,PouriaParhami

برای نام متغییر ها و متدها ازروش  camelCase استفاده کنید مانند :

getName , setValue,…

در نام گذاری پکیج ها دقت کنید ، بهتر است به این شکل نام گذاری کنید :
سازمان = org.نام سازمان .نام پروژه
org.abofazelab.shalgham
شرکت = com. نام شرکت . نام پروژه
com.darkoobweb.havij
دانشگاه = uni . نام دانشگاه. نام پروژه
uni.ferdowsi.khiar
شخص هستید = net.اسم سایت یا مکانی که پروژه خود را ثبت کردید . نام پروژه
net.sf.golabi

متغییر ها :

برای ساخت یک متغییر کافیست مشخص کنیم پابلیک ،پرایوت یا پروتکت است سپس نوع متغییر و در آخر نام آن را مشخص می کنیم .

public String name ="hello";

و اگر متغییر در سطح متد باشد :


String name = "salaaam";

همان طور که می دانید از متغییر ها براری نگه داری داده ها استفاده می کنیم .

دیتا تایپ ها و کلاس ها :


int adadeSahih = 22;
float adadeAshari = 4.23f;
long sahiheBozorg = 400000000000L;
double ashariBozorg = 53.3d;
short kochak = 3;
char hello = 'a';
char helloOne = 65;
boolean yesOrNo = false;

در کد بالا می بینید که برای نگه داری اعداد صحیح از int ، اعداد اعشاری از float ، دقت کنید که بعد از عدد اعشاری باید حرف f را بنویسید ، برای اعداد صحیح بزرگ از long ، دقت کنید که برای اعداد صحیح بزرگ بعد از عدد حرف L  را بنویسید ،برای اعداد اعشاری بزرگ از double ، دقت کنید که برای اعداد اعشاری بزرگ بعد از عدد حرف d را بنویسید ، برای اعداد صحیح کوچک از short برای کاراکتر از char ، می توانید کد اسکی کاراکتر را نیز بدهید مانند مثال بالا ، برای وضعیت منطقی از boolean  استفاده می کنیم ، این ها دیتا تایپ ها در جاوا هستند ، که حرف اول آنها کوچک است ، کلاس هایی نیز داریم ، به کد زیر دقت کنید :


Integer integer = 43;
Float a = 56.5f;
Long g = 5000L;
Double d = 4543.7567d;
Short sh = 34;
String s = "salam man java hastam";
Boolean yo = true;

همان طور که در کد بالا می بینید ، این ها کلاس ها هستند و با حرف اول بزرگ نوشته می شوند.

 

عملگرها :

 

جمع +

تفریق –

ضرب *

تقسیم /

باقیمانده %

کوچکتر >

بزرگتر <

مساوی ==

مخالف =!

کوچکتر مساوی =>

بزرگترمساوی =<

یا ||

و&&int a = 4 ,b = 5;

System.out.println(a+b);
System.out.println(a-b);
System.out.println(a*b);
System.out.println(a/b);
System.out.println(a%b);
System.out.println(a<b);
System.out.println(a>b);
System.out.println(a<=b);
System.out.println(a>=b);
System.out.println(a!=b);

اجرای برنامه :

برای اجرای برنامه شما به متدی به نام  main نیاز دارید :


public static void main(String[] args) {

}

جاوا برای شروع به بدنبال این متد می گردد و این متد را اجرا می کند ، با اجرا شدن این متد برنامه شما نیز اجرا می شود.

برای نوشتن تو ضیحات یک خطی از // و چند خطی از /**/ استفاده می کنیم .

برای چاپ در جاوا از دو متد() System.out.print و System.out.println() استفاده میکنیم ،به مثال زیر دقت کنید :

public class Hooman {
 public static void main(String[] args) {

 System.out.println("Salam");
 System.out.println("Man Java");
 System.out.println("Hastam");

 System.out.print("Salam");
 System.out.print(" Man Java ");
 System.out.print("Hastam");

 }
}

در مثال بالا من پکیجی به نام darkoobweb ایجاد کردم ، درون آن کلاسی به نام Hooman ساختم در متد مین این کلاس من از print  و println باری چاپ رشته هایی استفاده کردم ، و پاسخ بدین شکل خواهد بود .

برای println :

Salam

Man Java

Hastam

و برای print  :

Salam Man Java Hastam

متوجه شدید که محتویات جدید برای چاپ در println درخط بعدی چاپ می شوند اما در print همه پشت سرهم چاپ می شوند و به اصطلاح خط نمی شکند.

شرط ها :

if :

به کد زیر دقت کنید :

String str = "drinDrin";

if (str.equals("drinDrin")) {

 System.out.println("salam");

} else {

 System.out.println("bye");

}

در مثال بالا مشاهده می کنید برای نوشتن if  اول کلمه کلیدی if را می نویسیم سپس در داخل پرانتز شرط ، و در داخل بلاک if دستور یا دستوراتی که در صورت درست بودن شرط می خواهیم  انجام شوند را می نویسیم ، سپس اگر نیاز داشتیم می توانیم از else هم استفاده کنیم ، در صورت نیاز .

خوب بیاید با من if را بخوانیم ، اگر محتوای متغییر str برابر بود با drinDrin چاپ کن salam ، در غیر این صورت چاب کن bye .حتما متوجه شدید که من می توانستم بنویسم if(str==”drinDrin)  اما بجای آن از equals استفاده کردم برای رشته ها بهتر است مقایسه به این شکل انجام شود.

 

Switch :

به کد زیر دقت کنید


int numbers = 8976;

switch (numbers) {

 case 8976:
 System.out.println("Shahrokh");
 break;
 case 637:
 System.out.println("Mohamad");
 break;
 case 88732:
 System.out.println("Ashkan");
 break;
 case 7643:
 System.out.println("Hooman");
 default:
 System.out.println("shakhsi peyda nashod");

}

اگر می خواهیم مقایسه های زیادی انجام دهیم می توانیم از این دستور استفاده کنیم ، همان طور که در بالا مشاهده می کنید ، برای نوشتن switch ، از کلمه کلیدی switch استفاده می کنیم سپس در داخل پرانتز عبارتی را که می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم را می نویسیم ، سپس با case چک می کنیم که اگر عبارت ما مانند عبارت روبه روی case  بود دستورات آن بلاک را انجام دهد و بعد خارج شود ، خروج با دستور break انجام می شود ، اگر عبارت ما و عبارت روبه روی case مانند هم نباشد به  case بعدی می رود و مقایسه می کند ، اگر هیچ یک از case  ها اجرا نشود به سراغ default میرود و دستور یا دستورات آن بلاک را انجام می دهد.

 

حلقه ها :

for :


for (int i = 0; i &lt; 12; i++) {
 System.out.println(i);
}

در کد بالا ساختار حلقه for  را مشاهده می کنید ، یک متغییر ، شرط ، شمارنده ، و سپس دستوراتی که اگر شرط هر بار بر قرار باشد ، اجرا خواهد شد .

در مثال بالا اعداد ۰ تا ۱۱  را چاپ کرده ایم ، در حلقه بالا گفته می شود تا زمانی که i کوچکتر از ۱۲ است ، مقدار i را چاپ کن ، سپس به i یکی اضافه کن .در صورتی که i کوچک تر از ۱۲ نباشد  ، از حلقه خارج می شویم و چیزی چاپ نمی شود.

 

While :


int cunt = 0;
while (cunt != 10) {
 System.out.println(cunt);
 cunt++;
}

به مثال بالا توجه کنید ، برای نوشتن حلقه while ، به یک شمارنده احتیاج داریم که نقش آن را cunt بر عهده دارد ، کلمه کلیدی while  را می نویسیم ، سپس در داخل پرانتز شرط را بیان می کنیم ، در مثال بالا تا زمانی که مقدار cunt مخالف  ۱۰  باشد ، مقدار cunt چاپ می شود و سپس یکی به آن اضافه می شود و دوباره روز از نو روزی از نو.

 

do while :


int gilas = 0;
do {

 System.out.println(gilas);
 gilas++;

} while (gilas &lt; 7);

این حلقه نیز مانند حلقه های دیگر است ، برای همین به توضیح احتیاجی ندارد ، نکته در این است که این حلقه یک بار انجام می شود  حتی اگر شرط برقرار نباشد ، مثلا حتی اگر gilas کوچکتر از ۷ هم نباشد ، یک بار مقدار gilas چاپ می شود و به gilas یک واحد اضافه می شود.

Foreach :


for (String asami : name) {
 System.out.println(asami);
}

ساختار foreach در جاوا به شکل بالا می باشد ، در قسمت آرایه ها بیشنر با این حلقه آشنا خواهید شد.

 

آرایه :


String[] name = new String[10];
name[0] = "pouria";
name[1] = "hooman";
name[9] = "golabi";
name[4] = "angur";

در کد بالا می بینید که یک ارایه ایجاد کردیم ، برای ساخت آرایه کافیست نوع آن را مشخص کنیم ، در مثال بالا String سپس علامت [] و در سمت راست درون [] طول آرایه را می نویسیم ، طول آرایه ما ۱۰ است ، یعنی از ۰ تا ۹ ، برای مقدار دهی آرایه کافیست نام آن را بنویسیم و در داخل[] شماره خانه ای از آرایه را که می خواهیم داده ما در آن قرار بگیرد ذکر کنیم .

برای خواندن خانه های آرایه نیز می توانیم از حلقه ها استفاده کنیم :

 


for (String asami : name) {
 System.out.println(asami);
}

برای چاپ من از حلقه foreach استفاده کرده ام ، اول به متغییری هم جنس آرایه احتیاج داریم ، سپس نام آرایه را می نویسیم ، در این حالت ، هر خانه از name را داخل asmai می ریزد و سپس مقدار asami را چاپ می کند.

 

و برای نوشتن آرایه دو بعدی مانند کد زیر عمل می کنیم :


int core[][] = new int[10][12];
core[2][3] = 7;
System.out.println(core[2][3]);

در کد بالا من یک آرایه دو بعدی به نام core ساختم و در خانه ۲ و۳ عدد ۷ را قرار دادم .

 

اگر به خواهیم به کلاسی در پکیج دگیری دست رسی داشته باشیم ، باید آن کلاس را import  کنیم به شکل زیر:


import darkoobweb.Teza;

همان طور که می بینید ، کلمه import  را نوشته بعد از آن نام پکیج بعد علامت نقطه و سپس نام کلاس را می نویسیم .

در قسمت بعد در مورد پراپرتی و متد  صحبت خواهیم کرد .

درباره نویسنده

پوریا

سلام ، من پوریا هستم با جاوا آشنایی دارم به هوش مصنوعی و امنیت علاقه مندم و امید وارم آموزش هایی که در وب سایت قرار می دم برای شما مفید باشه ، موفق باشید {^}

نظر دهید

Click here to post a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *